กระเป๋าสินค้า

กระเป๋าสินค้า

ยอดรวม

0.00 THB

ดูรายละเอียดสินค้า สั่งซื้อ

แสดงทั้งหมด 142 รายการ

Clear all Filter

Brand Jflint

1,060.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยเพชรสวิสใสทรงพริ้นเซสคัทขนาด 1.81 กะรัต เพื่อเพิ่มความโดดเด่นที่กลางวง รูปทรงสี่เหลี่ยมพริ้นเซสคัทช่วยเสริมบุคคลิคให้กับสาวที่มีบุคคลิกที่ไม่เหมือนใครและความมั่นใจในตัวเองได้เป็นอย่างดี ชิ้นงานยังเพิ่มรายละเอียดด้วยการฝังล็อกเพชรสวิสใสทรงพริ้นเซสคัทด้วยฝีมือช่างฝังระดับงานส่งออกที่บ่า ก้านแหวนออกแบบมาให้รับกันกับเม็ดยอดและเรียวเล็กลงเพื่อความสบายในการสวมใส่ ตัวเรือนชุบโรเดียมทั้งวงเพื่อเพิ่มความเงางาม

Brand Jflint

1,275.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยเพชรสวิสใสทรงพริ้นเซสคัทเพื่อเพิ่มความโดดเด่นที่กลางวง ฝังเตยทรงหัวเรือเพื่อรับเข้ากับมุมของอัญมญีเพื่อความสวยงาม และเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะ ชิ้นงานยังเพิ่มรายละเอียดด้วยการฝังล็อกเพชรสวิสใสทรงกลมด้วยฝีมือช่างฝังระดับงานส่งออกที่บ่าแหวนที่ออกแบบมาให้ ไขว้รับกับเม็ดยอดได้อย่างสวยงาม ก้านแหวนออกแบบมาใหเรียวเล็กลงเพื่อความสบายในการสวมใส่ ตัวเรือนชุบทอง 14K ทั้งวงเพื่อเพิ่มความหรูหรา คุ้มค่า คุ้มราคา

Brand Jflint

1,275.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยเพชรสวิสใสทรงพริ้นเซสคัทเพื่อเพิ่มความโดดเด่นที่กลางวง ฝังเตยทรงหัวเรือเพื่อรับเข้ากับมุมของอัญมญีเพื่อความสวยงาม และเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะ ชิ้นงานยังเพิ่มรายละเอียดด้วยการฝังล็อกเพชรสวิสใสทรงกลมด้วยฝีมือช่างฝังระดับงานส่งออกที่บ่าแหวนที่ออกแบบมาให้ ไขว้รับกับเม็ดยอดได้อย่างสวยงาม ก้านแหวนออกแบบมาใหเรียวเล็กลงเพื่อความสบายในการสวมใส่ ตัวเรือนชุบโรเดียม ทั้งวงเพื่อเพิ่มความเงางาม คุ้มค่า คุ้มราคา

Brand Jflint

1,490.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยเพชรสวิสใสทรงกลมขนาด 1.40 กะรัต เพื่อเพิ่มความโดดเด่นที่กลางวง ฝังเตย 6 เตยเพื่อความสวยงาม และเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะอัญมณี ชิ้นงานยังเพิ่มรายละเอียดด้วยการฝังเพชรสวิสใสทรงแท็ปเปอร์ และทรงกลมด้วยการฝังล็อกฝีมือช่างฝังระดับ งานส่งออกที่บ่าและขอบแหวน ชุบทอง 18K ทั้งวงเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับชิ้นงาน

Brand Jflint

1,490.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยเพชรสวิสใสทรงกลมขนาด 1.40 กะรัต เพื่อเพิ่มความโดดเด่นที่กลางวง ฝังเตย 6 เตยเพื่อความสวยงาม และเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะอัญมณี ชิ้นงานยังเพิ่มรายละเอียดด้วยการฝังเพชรสวิสใสทรงแท็ปเปอร์ และทรงกลมด้วยการฝังล็อกฝีมือช่างฝังระดับ งานส่งออกที่บ่าและขอบแหวน ชุบทอง 14K ทั้งวงเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับชิ้นงาน

Brand Jflint

1,060.00 THB

แหวนเงินแท้ที่ดูโดดเด่นด้วยการฝังเตยเม็ดยอดเพชรสวิสใสรูปไข่ขนาดมากกว่า 4 กะรัต และขนาบข้างด้วยเพชรสวิสใสทรงแทปเปอร์ฝังล็อกเรียงชิดเพื่อความสวยงาม และเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะอัญมณี ก้านแหวนออกแบบมาให้กับขนาดที่ใหญ่ของเม็ดยอดและเรียวลงเพื่อให้สวมใส่สบาย ตัวเรือนชุบด้วยโรเดียมทั้งวงเพื่อเพิ่มความเงางาม

Brand Jflint

1,170.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยการฝังเตยเพชรสวิสใสรูปไข่ขนาดมากกว่า 4 กะรัต และล้อมรอบด้วยเพชรสวิสใสขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้กับอัญมณีเม็ดยอด ก้านแหวนออกแบบมาให้เล็กเรียวและฝังเพิ่มดัวยเพชรสวิสใส ขนาดเล็กด้วยรูปแบบเดียวกับการฝังรอบเม็ดยอด ตัวเรือนชุบด้วยโรเดียมทั้งวงเพื่อเพิ่มความเงางาม

Brand Jflint

955.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับด้วยเพชรสวิสใสทรงมาร์คีย์เป็นเม็ดยอด ขนาด 1.72 กะรัต โดดเด่นด้วยการขนาบด้วยเพรชสวิสใสทรงกลมขนาดข้างละ 3 เม็ดและประดับเพิ่มด้วยเพชรสวิสใสทรงกลมที่ก้านแหวน บรรจงฝังอย่างสวยงามด้วยฝีมืองานฝังระดับงานส่งออก ทรงมาร์คีย์นั้นสื่อถึงบุคคลิคภาพแห่งความมั่นใจในตัวเอง ของหญิิงสาว และชิ้นงานออกแบบมาให้ดูสวยงามแต่เข้มแข็ง ชิ้นงานชุบโรเดียมคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับตัวแหวนได้เป็นอย่างดี

Brand Jflint

1,170.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยการฝังเตยเพชรสวิสใสทรงมาร์คีย์ขนาด 1.72 กะรัต และล้อมรอบด้วยเพชรสวิสใสขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้กับอัญมณีเม็ดยอด ก้านแหวนออกแบบมาให้เล็กเรียวและฝังเพิ่มดัวยเพชรสวิสใส ขนาดเล็กด้วยรูปแบบเดียวกับการฝังรอบเม็ดยอด ตัวเรือนชุบด้วยโรเดียมทั้งวงเพื่อเพิ่มความเงางาม

Brand Jflint

1,380.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยการฝังเตยเพชรสวิสใสทรงกลมขนาด 1.4 กะรัต และล้อมรอบด้วยการฝังเพชรสวิสใสด้วยรูปแบบเตยขนาดเล็ก 2 รอบ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้กับอัญมณีเม็ดยอด ก้านแหวนออกแบบมาให้หนาและแข็งแรง เพิ่มดัวยการฝังเตยเพชรสวิสใส ขนาดเล็กด้วยเตยแบบละเอียดแบบเดียวกับการฝังรอบเม็ดยอด ตัวเรือนชุบด้วยทอง 14K ทั้งวงเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับชิ้นงาน

Brand Jflint

1,380.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยการฝังเตยเพชรสวิสใสทรงกลมขนาด 1.4 กะรัต และล้อมรอบด้วยการฝังเพชรสวิสใสด้วยรูปแบบเตยขนาดเล็ก 2 รอบ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้กับอัญมณีเม็ดยอด ก้านแหวนออกแบบมาให้หนาและแข็งแรง เพิ่มดัวยการฝังเตยเพชรสวิสใส ขนาดเล็กด้วยเตยแบบละเอียดแบบเดียวกับการฝังรอบเม็ดยอด ตัวเรือนชุบด้วยโรเดียมทั้งวงเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับชิ้นงาน

Brand Jflint

1,275.00 THB

แหวนเงินแท้ประดับเม็ดยอดด้วยการฝังเตยเพชรสวิสใสทรงกลมขนาด 2.39 กะรัต และล้อมรอบด้วยการฝังเตยเพชรสวิสใสขนาดเล็ก 2 รอบ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้กับอัญมณีเม็ดยอด ก้านแหวนออกแบบมาให้มีขนาดเล็กเพื่อความสบายในการสวมใส่ ตัวเรือนชุบด้วยโรเดียมทั้งวง เพื่อเพิ่มความเงางามให้กับชิ้นงาน